Make your own free website on Tripod.com

คู่มือการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

 

โครงการผลิตสื่อการสอน เรื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้บ่อย 

ในรูปแบบเอกสาร HTML (Hyper Text Makeup Language)

 

มารู้จักกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กันเถอะ

อุปกรณ์เครื่องแก้ว อุปกรณ์ตะเกียง
เครื่องชั่ง กล้องจุลทรรศน
เทอร์โมมิเตอร ข้อควรระวังเมื่อทำการทดลอง 
เทคนิคต่างๆ ในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์1 เทคนิคต่างๆ ในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์2

 

Credits

คณะผู้จัดทำ แหล่งข้อมูล

 

โรงเรียนหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์ 0-5625-1281

http://www.thai.net/nbschool

 Last Update:14/08/2003

ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์นี้: mgobboon@thaimail.com

คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ใช้พื้นที่ฟรีของ www.tripod.com เวลาใช้จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับ

เวอร์ชันนี้อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่ในเวอร์ชันต่อไปจะมีการพัฒนาขึ้นครับ 

โดยในเวอร์ชันต่อไปจะใช้โปรแกรม Namo Web Editor ในการพัฒนาควบคู่กับ MS-Frontpage ครับ

 

โดย ครูต้น (กอปรบุญ มาสี)

email address: mgobboon@thaimail.com

 

 

 

Power By &