Make your own free website on Tripod.com

อุปกรณ์ตะเกียง

 

รูปภาพ

การใช้

รูปภาพตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมอุปกรณ์

ตะเกียงแอลกอฮอล์

ที่กั้นลม พร้อมตะแกรงลวด
การวางตะเกียง พร้อมที่กั้นลม
การจัดชุดอุปกรณ์การทดลอง
การใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์

การใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์
- ก่อนใช้ต้องสำรวจดูสภาพของตะเกียงว่ายังสามารถใชการได้หรือไม่ เช่น ส่วนยึดไส้ตะเกียงไม่ร้าวหรือแตก และปริมาณแอกอฮอล์ในตะเกียงมีมากน้อยเพียงใด
- ควรปรับไส้ตะเกียงให้สูงพอเหมาะ เมื่อจุดไฟแล้วจะได้เปลวไฟที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไป
- การเติมแอลกอฮอล์ ควรเติมประมาณครึ่งหนึ่งของตะเกียง โดยใช้กรวยและเติมด้วยความระมัดระวังอย่าให้หก เพราะเมื่อจุดตะเกียงแล้ว อาจทำให้ไฟไหม้ลุกลามได้
- การจุดตะเกียง ต้องใช้ก้านไม้ขีด ห้ามนำตะเกียงไปต่อกันโดยตรง หรือถือตะเกียงที่จุดแล้วเดินไปมา เพราะอาจทำให้แอลกอฮอล์หกและติดไฟ ซึ่งเป็นอันตรายมาก
- เมื่อใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์เสร็จแล้วต้องดับตะเกียงทันที โดยใช้ฝาครอบปิด ห้ามใช้ปากเป่าให้ดับ การครอบต้องครอบให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันมิให้แอลกอฮอล์ระเหย
- ควรมีกระป๋องทรายไว้ทิ้งก้านไม้ขีดที่จุดไฟแล้ว

 

Power By &